Condicions Legals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de EL CEL DE RUBI SL amb l’objectiu d’atendre les seves consultes i remetre-li la informació relacionada que pugui ser de su interés. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AVDA DE L’ESTATUT, 119 08191, RUBI (BARCELONA). Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades. El lliurament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.