Serveis


Tot el centre es troba adaptat a les necessitats dels usuaris per tal de garantir el màxim nivell d'autonomia i benestar. El nostre personal vetlla pel benestar durant tota la estada del usuari al centre i des de diverses disciplines: auxiliars d'infermeria i geriatria, metges, servei d'infermeria, terapeutes, educadors i treballadors socials, fisioteràpia, així com serveis de bugaderia, perruqueria, podologia, transport adaptat, acompanyament, atenció i neteja domiciliaria i cuina pròpia.

Àrea sanitària

Encarregats de vetllar pel benestar i assegurar la qualitat assistencial de la gent gran, curant, pal·liant o acompanyant a les persones grans i famílies sempre que ho necessiten i utilitzant l’estratègia més adequada.

 • Pautes d’infermeria: Preparació i administració de medicació
 • Atenció nutricional i control alimentari
 • Control d’al·lèrgens i intoleràncies
 • Prevenció i cura de lesions per pressió
 • Prevenció i tractament de la incontinència
 • Derivació a visites hospitalàries específiques
 • Emergències sanitàries
 • Reconducció de conductes
 • Prevenció d’infeccions
 • Detecció de símptomes derivats de la demència (emocionals i cognitius)
 • Tractament de símptomes derivats de la demència
 • Acompanyament psicològic i emocional a usuaris i familiars
 • Teràpia multisensorial en la “Sala Snoezelen”

Àrea social

Treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran facilitant informació i connexions socials. Promouen les relacions interpersonals i les capacitats comunicatives per garantir l’autonomia personal.

 • Informació personalitzada i individualitzada segons el cas
 • Orientació i informació sobre subvencions i tràmits
 • Entrevista inicial i acollida
 • Tramitació de la Llei de la dependència
 • Programa anual d’activitats
 • Taller d’animació, activitats lúdiques i jocs de saló
 • Realització de grups d’acollida
 • Realització de monogràfics i sessions formatives
 • Coordinació del Consell de Participació
 • Contacte amb institucions comunitàries
 • Acompanyament en l’espiritualitat
 • Realització de projectes col·laboratius amb entitats no lucratives de l’entorn
 • Realització de sortides a la comunitat

Àrea funcional

S’encarreguen de vetllar per l’autonomia de les persones grans intentant mantenir al màxim les capacitats de les persones grans respecte les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (AVBD) i les Activitats Instrumentals de la Vida Diària (AIVD).

 • Tractament de lesions múscul-esquelètiques
 • Tractament de lesions respiratòries
 • Tractament de lesions neurològiques
 • Tractament de lesions genitourinarials
 • Rehabilitació individualitzada
 • Grups de gimnàstica
 • Estratègies i pautes d’activació “Activa’t!”
 • Gestió tècnica específica de mobilització i transferències
 • Programació de pautes posturals
 • Potenciació de capacitats sensoriomotores, cognitives i psicosocials en grup i individuals
 • Banys adaptats a les necessitats dels usuaris.
 • Establiment de pautes d’atenció individualitzades.
 • Suport i consells per l’adaptació del domicili per millorar l’autonomia dels usuaris.
 • Ajudes tècniques i elements de suport.

Equip gerocultor

Vetllen i s’encarreguen de primera mà de que totes les persones usuaries del servei tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i que no els falti de res. Cuiden, juntament amb la resta d’equip, de crear un ambient i clima agradable, facilitador i de confiança per fer que tothom es senti agust.

 • Tractament de lesions múscul-esquelètiques.
 • Tractament de lesions respiratòries.
 • Tractament de lesions neurològiques.
 • Ajuda i supervisió de les activitats de la vida diària.
 • Administració de dietes pautades.
 • Acompanyaments mèdics.
 • Atenció a la incontinència.
 • Vetllar per la correcta higiene de l’usuari i el bon estat de la pell.
 • Vetllar per un envelliment actiu a través de mobilitzacions, passejos, activitats individualitzades.
 • Treballar pel manteniment de l’autonomia de l’usuari.
 • Escolta activa i vetllar pel dret dels usuaris a decidir.

Altres serveis

Altres serveis que oferim als centres.

 • Servei de podologia
 • Perruqueria
 • Bugaderia
 • Sala multisensorial "snoezelen"
 • Sistema de climatització i renovació d'aire

Àrea sanitària

Encarregats de vetllar pel benestar i assegurar la qualitat assistencial de la gent
gran, curant pal·liant o acompanyant a les persones grans i famílies sempre que ho necessiten i
utilitzant l’estratègia més adequada.


 • Pautes d’infermeria: Preparació i administració de medicació
 • Atenció nutricional i control alimentari
 • Control d’al·lèrgens i intoleràncies
 • Prevenció i cura de lesions per pressió
 • Prevenció i tractament de la incontinència
 • Derivació a visites hospitalàries específiques
 • Emergències sanitàries
 • Reconducció de conductes
 • Prevenció d’infeccions
 • Detecció de símptomes derivats de la demència (emocionals i cognitius)
 • Tractament de símptomes derivats de la demència
 • Acompanyament psicològic i emocional a usuaris i familiars
 • Teràpia multisensorial en la “Sala Snoezelen”

Àrea social

Treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran facilitant informació i
connexions socials. Promouen les relacions interpersonals i les capacitats comunicatives per
garantir l’autonomia personal.


 • Informació personalitzada i individualitzada segons el cas
 • Orientació i informació sobre subvencions i tràmits
 • Entrevista inicial i acollida
 • Tramitació de la Llei de la dependència
 • Programa anual d’activitats
 • Taller d’animació, activitats lúdiques i jocs de saló
 • Realització de grups d’acollida
 • Realització de monogràfics i sessions formatives
 • Coordinació del Consell de Participació
 • Contacte amb institucions comunitàries
 • Acompanyament en l’espiritualitat
 • Realització de projectes col·laboratius amb entitats no lucratives de l’entorn
 • Realització de sortides a la comunitat

Àrea funcional

S’encarreguen de vetllar per l’autonomia de les persones grans intentant mantenir al màxim les capacitats de les persones grans respecte les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (AVBD) i les Activitats Instrumentals de la Vida Diària (AIVD).


 • Tractament de lesions múscul-esquelètiques, respiratories, neurològiques i genitourinaries.
 • Rehabilitació individualitzada
 • Grups de gimnàstica, estratègies i pautes d’activació “Activa’t!”
 • Gestió tècnica específica de mobilització i transferències
 • Programació de pautes posturals
 • Potenciació de capacitats sensoriomotores, cognitives i psicosocials en grup i individuals

Equip gerocultor

Vetllen i s’encarreguen de primera mà de que totes les persones usuaries del servei tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i que no els falti de res. Cuiden, juntament amb la resta d’equip, de crear un ambient i clima agradable, facilitador i de confiança per fer que tothom es senti agust.

Més serveis


 • Servei de podologia
 • Perruqueria
 • Bugaderia
“Caminem al teu costat.”

Servei d’Atenció a Domicili


Servei adreçat a persones que continúen vivint en el seu domicili però que degut a algun tipus de dependència no poden realitzar de manera autònoma les Activitats Bàsiques de la Vida Diària.

Atenció a la Persona, de Dilluns a Divendres

Atenció a la Persona, Caps de Setmana i Festius

Acompanyaments

Servei de Neteja de la Llar