Qui som


Des de dos ubicacions excepcionals, combinant l’estil urbà i l’entorn rural, es situen els dos serveis residencials per a la gent gran “El Cel de Rubí” i “Conxita Valls”. Tots dos estan inscrits al Registre d’Entitats i Serveis Socials i ofereixen un gran ventall de serveis.

Focalitzem a la persona com a eix central de la nostra intervenció respectant en tot moments les seves necessitats i expectatives, així com, les dels seus familiars. Des d’aquesta vessant tenim per objectiu, aconseguir una total satisfacció amb el servei que oferim. Realitzem una atenció bio-psico-social intervenint des de les cinc dimensions fonamentals: física, funcional, cognitiva, emocional i de lleure.

Actualment la direcció dels centres està a càrrec de la Marian i la Clàudia, filles d’una de les fundadores de l’entitat que a través de la seva formació en enginyeria i la seva experiència en el sector assistencial persegueixen la millora contínua del servei buscant la unió perfecta entre les noves tecnologies i l’atenció centrada en la persona per oferir un servei únic i totalment adaptat a les necessitats dels usuaris.

Missió


Som una entitat dedicada a l’atenció, assistència i protecció de les persones grans usuàries dels nostres serveis mitjançant tècniques d’atenció personalitzada i permanent. Adaptant-nos sempre a les seves necessitats, treballem per preservar les capacitats presents i prevenir les disfuncions futures, tenint en compte, de forma primordial; la promoció de la qualitat de vida.

Visió


Ser un referent a la comarca en l’atenció mixta, privada i col·laboradora a les persones grans apostant per la innovació a través de les noves tecnologies contemplant els canvis socials existents, cobrint permanentment les seves necessitats per aconseguir millorares en la qualitat de vida.

Principis


L’ètica, l’autonomia, la participació, la integritat, l’individualitat, la independència, l’especialització i la familiaritat són els principis que ens acompanyen en la nostra intervenció i desenvolupament diari.

Els nostres Valors


Integritat

Tota actuació es basarà en el respecte i la perseverança de la dignitat humana de cada individu independentment de l’estat en el que es trobi. Qualsevol actuació haurà de tenir en compte els valors ètics i un profund respecte als drets humans basats en privacitat, dignitat, respecte a la diferència, intimitat i llibertat personal.

Individualització

La persona usuària és el centre de la nostra acció. Treballarem amb i per a elles i ells. Defensarem la seva dignitat, protegirem la seva persona, afavorirem les seves capacitats i previndrem possibles disfuncions.

Qualitat

Promourem l’excel·lència en l’atenció i el servei, a través d’una bona praxis que tingui en compte el funcionament integral de l’entitat. A través dels controls de qualitat periòdics i les accions correctives i de millora apostarem pel progrés constant. Amb professionalitat aconseguirem la satisfacció de les persones usuàries i les seves famílies i/ o referents.

Dignitat humana

Entès com el dret innat de les persones a ser tractades de manera justa, treballarem per l’atenció de les persones grans de forma personalitzada, amb respecte, amabilitat, garantint la seva autonomia personal i protegint-les davant de situacions que puguin posar-les en situació de vulnerabilitat.

Responsabilitat

Ens comprometrem i treballarem per a que així sigui, a assegurar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans adaptant-nos a les seves necessitats. Voldrem que les famílies i/o persones de referència confiïn amb la nostra entitat per delegar l’atenció continuada dels seus familiars

Coneix-nos més


El Grup Rubí Social es sinònim de qualitat i garantia. Donem molta importància a la continuïtat del nostre servei, del personal i de la família Rubí Social. Disposem de garantia de qualitat estant auditats per la Norma ISO-9001 a nivell anual.

91.6%

DONES EN PLANTILLA

La nostra plantilla està formada per un 91,6% de dones. La mitjana d'edat és del 43 anys i més de 8 anys d'antiguitat.

+25

ANYS D'EXPERIÈNCIA

El grup Rubí Social va ser la primera entitat del municipi en realitzar Servei d’Atenció a Domicili fa més de 25 anys.

8.58

NOTA MITJANA CLIENTS

La nota mitja de l’atenció al centre en l’enquesta de satisfacció segons els nostres usuaris és de 8.58

+10

CURSOS DE FORMACIÓ

Realitzem més de 10 cursos de formació continuada a l’any per fomentar el reciclatge de tot el personal del centre.

El nostre equip


Amb l’objectiu d’assegurar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans que atenem disposem d’un equip de més de 60 professionals compromesos amb els valors i la missió de l’entitat.