La música, des de temps immemorials, ha estat una font d’alegria, consol i expressió per a la humanitat. Però més enllà de la seva capacitat per a entretenir i emocionar, la música en la tercera edat té un poder transformador que pot impactar significativament en la qualitat de vida de les persones.

Des del Cel de Rubí, us expliquem com la música pot ser una eina poderosa per a millorar el benestar físic, mental i emocional dels majors i de tota la població en general.

La música en la tercera edat: poder terapèutic

L’envelliment és una etapa natural de la vida, però pot venir acompanyat de grans desafiaments, com la pèrdua de sers estimats, la disminució de la mobilitat i la salut física, així com la solitud i l’aïllament social.

Aquests factors poden contribuir a problemes de salut mental, com la depressió i l’ansietat, i afectar la qualitat de vida dels adults majors. Per tant, és fonamental trobar formes efectives de promoure el benestar en aquesta etapa de la vida, com és el cas de la musicoteràpia, i d’apostar per l’envelliment actiu.

La música té la capacitat única d’arribar a les persones en un nivell emocional profund. Estimula records, desperta emocions i pot proporcionar consol en moments de dolor o tristesa.

En el cas dels adults majors, la música pot ser una eina terapèutica inavaluable que aborda una varietat de necessitats físiques, mentals i emocionals.

La importància de la participació activa

A més de simplement escoltar música, participar activament en activitats musicals pot potenciar encara més els beneficis per a la salut en la tercera edat.

Aprendre a tocar un instrument musical, cantar en un cor o participar en classes de música poden proporcionar una sensació d’assoliment, estimular la creativitat i fomentar la connexió social amb altres persones.

Aquestes activitats ajuden a mantenir l’agudesa mental i l’agilitat física, oferint una forma divertida i gratificant d’envellir de manera activa i saludable.

La música com a pont social

La música en la tercera edat té el poder d’unir a les persones, i això és especialment important per als adults majors que poden enfrontar el risc d’aïllament social i solitud. Participar en activitats musicals grupals, com a classes de ball, cors o jam sessions, pot proporcionar un sentit de comunitat i pertinença.

Aquestes experiències no sols ofereixen oportunitats per a fer nous amics i enfortir relacions existents, sinó que també milloren l’autoestima i la confiança en si mateixos.

Beneficis de la música en persones majors

L’entrenament musical desaccelera l’envelliment. Aquest és, bàsicament, el principal benefici de la música en persones majors.
Alguna cosa que, a més, està contrastat per nombrosos estudis en els quals han participat milers de persones al llarg de les últimes dècades. D’aquesta manera, la música és summament beneficiosa a nivell cognitiu, emocional i físic.

Beneficis físics

La música pot reduir l’estrès, disminuir la pressió arterial i millorar la qualitat del somni. A més, és capaç d’estimular l’activitat física en servir com un estímul motivador durant l’exercici, com en classes de ball o aeròbics.

La música també pot ajudar a millorar la coordinació motora i la funció cognitiva, la qual cosa és especialment beneficiós per a mantenir la independència i la qualitat de vida en la tercera edat.

Beneficis mentals, emocionals i socials

La música en la tercera edat pot estimular el cervell de maneres úniques. Pot millorar la memòria, la concentració i la cognició en general, potenciant les emocions positives. Per als adults majors, això pot ser especialment beneficiós en la prevenció o alentiment de la deterioració cognitiva associada amb l’envelliment. A més, la música pot ser una eina efectiva per a gestionar l’estrès, l’ansietat i la depressió.

En escoltar música que els agrada, els adults majors poden experimentar un augment en els nivells de dopamina i serotonina, neurotransmissors associats amb el plaer i el benestar emocional.

Aquestes activitats amb música solen realitzar-se en grup, la qual cosa fomenta la interacció social.

Beneficis cognitius

La música ajuda als ancians a obtenir beneficis cognitius com conservar o millorar les habilitats verbals, estimular l’aprenentatge, exercitar la memòria, mantenir l’atenció i concentració, fomentar la creativitat i disminuir l’ansietat i angoixa. A més, activa les neurones i millora el nostre aprenentatge; millora el nostre estat d’ànim gràcies a l’augment de la serotonina, té efectes relaxants i ens ajuda a expressar emocions.

D’altra banda, fomenta la comunicació i els nostres vincles afectius, ens entreté, millora l’activitat cerebral en exercitar la memòria i fomenta l’agudesa mental, alliberant uns certs records.

També s’estan investigant tècniques de musicoteràpia en el tractament d’altres malalties com el párkinson, autisme, traumatisme cerebral, apoplexia, etc.

La musicoteràpia

La musicoteràpia és l’ús de la música amb finalitats terapèutics per a restaurar o millorar la salut de les persones.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és promoure un entorn on es treballi la comunicació, l’aprenentatge, l’expressió -verbal i no verbal-, la participació i la creativitat, entre altres aspectes. Tot això, alhora que es millora l’autoestima dels pacients i qualitat de vida. Concretament, la musicoteràpia en els majors s’empra per a integrar i millorar les capacitats en àrees com el llenguatge, atenció, memòria, conducta, estat d’ànim i mobilitat.

No hi ha dubte que el paper de la música en la medicina ha augmentat en els últims anys, ja que s’ha demostrat que afecta positivament la pressió arterial, la memòria, el dolor, la depressió, la recuperació de vessaments cerebrals, entre altres aspectes.

En sentir una cançó i/o tocar un instrument, exercitem la nostra ment, així com la capacitat auditiva i visual. Per això, la musicoteràpia és una de les activitats més recomanables perquè les persones majors puguin gaudir d’un envelliment amb benestar físic i psicològic. De fet, diversos estudis estan treballant a demostrar la importància de la música pot ser una teràpia efectiva per a persones amb alzheimer i altres demències.

Com incorporar la música en persones majors?

La musicoteràpia no consisteix simplement a reproduir cançons perquè els majors les escoltin. La teràpia amb música per a ancians pot realitzar-se mitjançant diferents activitats, com:

  • Tocar un instrument, per a potenciar la creativitat i coordinació
  • Ballar al ritme de les cançons. Amb això, milloren la coordinació, sociabilitat, mobilitat i equilibri, i entrenen la memòria en haver d’aprendre una coreografia.
  • Cantar, ja que estimula la memòria, l’atenció i altres aspectes cognitius.
  • Pintar com a activitat alternativa mentre escolten música, per a augmentar els beneficis psicomotrius i emocionals.

Cal assenyalar que la Revista Espanyola de Geriatria i Gerontologia va defensar l’ús de la musicoteràpia en pacients amb demència hospitalitzats. Van realitzar un estudi i van concloure que les preferències musicals del pacient tenien molta importància en què la musicoteràpia fora efectiva. Gràcies a ella, es va valorar fins i tot receptar una menor dosi d’uns certs psicofàrmacs.

Una eina molt poderosa

En resum, la música en la tercera edat pot ser una eina poderosa per a millorar la qualitat de vida de les persones. Els seus beneficis físics, mentals i emocionals són àmpliament reconeguts i recolzats per la recerca científica.

Ja sigui escoltant música, participant en activitats musicals o compartint experiències musicals amb uns altres, els adults majors poden gaudir d’una millor salut i benestar en totes les àrees de les seves vides.

Com a societat, és important reconèixer el valor de la música en la tercera edat i proporcionar oportunitats accessibles perquè tots puguin beneficiar-se dels seus efectes positius.