Rutines diàries: estructura i consistència en la vida de les persones majors

Les rutines diàries juguen un paper fonamental en la vida de les persones majors, especialment en l'entorn d'una residència per a la gent gran.

La estructura i consistència proporcionades per aquestes rutines no només contribueixen al benestar general, sinó que també tenen un impacte significatiu en la qualitat de vida dels residents.

Quines són aquestes rutines diàries comunes en una residència de persones majors? Quina importància tenen per a les persones grans? Quins són els seus beneficis i els problemes que poden sorgir en absència de rutines estructurades? De tot això parlarem en aquest article.

Per què són importants les rutines en persones majors?

Les persones majors, especialment aquelles que resideixen en entorns de cura, troben gran "consol", confiança i seguretat en les rutines diàries.

La previsibilitat d'aquestes rutines els proporciona un sentit de control sobre el seu entorn i els ajuda a adaptar-se als canvis més fàcilment. Per tant, la importància d'aquestes rutines es reflecteix en dos aspectes clau:

  • Seguretat emocional: La consistència en les rutines diàries crea un entorn anticipable, cosa que proporciona seguretat emocional als residents i impulsa, entre d'altres coses, el envelliment actiu. Això és especialment significatiu per a aquells que poden experimentar ansietat a causa de la pèrdua d'autonomia.
  • Millora de la salut mental: Les rutines estructurades contribueixen positivament a la salut mental de les persones majors. Reduint la incertesa i l'estrès, promovem un estat de benestar emocional, fins i tot nutritiu i en l'alimentació, generant un impacte positiu en la cognició i la qualitat de vida.

Beneficis de les rutines

Entesa ja la importància real d'aquestes rutines diàries en una residència, a casa, etc. és precís comprendre fins a quin punt són beneficioses tant a nivell individual com col·lectiu.

Precisament una de les grans avantatges és el foment de la socialització.

Les rutines diàries que proposem des d'El Cel de Rubí inclouen activitats grupals que impulsen la socialització entre els residents. I és que una interacció regular contribueix a la formació d'amistats, reduint la sensació d'aïllament.

A més, hi ha la millora de la salut física i mental. La incorporació d'activitats físiques en les rutines diàries contribueix a mantenir la mobilitat i la salut física dels residents, prevenint problemes de salut a llarg termini i sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida. I això també fa que s’estimuli sensorialment als residents, es sentin més còmodes i satisfets.

Problemes associats a l'absència de rutines

Hi ha la cara i hi ha la creu. La falta de rutines estructurades pot donar lloc a una sèrie de problemes que afecten negativament la vida de les persones majors en una residència. Podem destacar:

  • Confusió i desorientació: La falta de rutines pot portar a la incertesa, a la confusió i desorientació en els residents, especialment aquells que enfronten problemes cognitius. La previsibilitat de les rutines actua com un àncora que ajuda a mantenir l'orientació.
  • Declivi en la salut mental: Pot contribuir a l'empitjorament de la salut mental dels residents, augmentant el risc de depressió i ansietat. La manca de certeses sobre el que succeirà a continuació pot generar estrès innecessari.
  • Manca d'una estructura en la vida diària: La manca de rutines pot resultar en una vida diària mancada d'estructura. Això pot portar a la pèrdua d'interès en activitats, disminució de la participació social i, en última instància, afectar la qualitat de vida.

3 rutines diàries en una residència de gent gran

En una residència de gent gran com El Cel Rubí, les rutines diàries estan cuidadosament dissenyades per satisfer les necessitats físiques, emocionals i socials dels residents. Aquestes rutines solen incloure activitats programades, menjars, moments de descans i atenció mèdica. Vegem algunes de les rutines més comunes:

1.     Activitats programades

Les activitats programades, com exercicis físics suaus, classes d'art, música, risoteràpia o jocs, són essencials en la rutina diària dels residents. Aquestes activitats, a més de promoure la salut física, també fomenten la interacció social, la qual és crucial per combatre la solitud i l'aïllament.

2.     Horaris de menjars

La regularitat en els horaris de menjars proporciona estabilitat i assegura una nutrició adequada. Menjar junts també crea un sentit de comunitat i promou la socialització entre els residents.

3.     Cura personal i medicació

Les rutines diàries inclouen moments designats per a la cura personal, com ara la higiene, banys i administració de medicaments. Aquests moments són ineludibles per mantenir la salut física i mental dels residents.

Com és un dia a El Cel Rubí?

El dia a dia a la nostra residència segueix uns patrons molt clars, tot i que sempre comptem amb dies especials, com Sant Jordi, Reis, festivitats nacionals, etc. a més de noves activitats que anem introduint, espais com la sala d'estimulació sensorial Snoezelen i en definitiva alternatives contínues per impulsar el benestar diari dels nostres majors. En tot cas, aquí us deixem un organigrama per entendre com seria un dia a la nostra residència:

A més de les rutines habituals, al nostre centre també tenim activitats especials com les col·laboracions amb escoles i instituts. Aquestes són molt valuoses i tenen molt bona acollida perquè no només trenquen amb la rutina "social" sinó que es relacionen amb persones molt diferents ja que ens involucrem en projectes intergeneracionals.

La rutina: un pilar fonamental per a les persones majors

En resum, les rutines diàries són una de les bases de la vida de les persones majors que viuen en una residència.

La estructura i la consistència proporcionades per aquestes activitats que es repeteixen dia a dia no només milloren la qualitat de vida, sinó que també contribueixen al benestar emocional, social i físic de cada resident.

D'altra banda, la manca d'una rutina pot donar lloc a problemes que afecten negativament la salut i el benestar de les persones majors.

És per això que la creació de rutines adaptades a les necessitats individuals dels residents, tal com fem amb cadascun dels nostres majors a El Cel Rubí, és essencial per assegurar un entorn en què puguin florir i gaudir d'una vida plena.